Brandweer Eemnes

Brand voorkomen is beter dan blussen. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. U voor uw eigen woning en de overheid voor openbare plaatsen. De overheid heeft noodplannen klaar en vertelt hoe u brand kunt voorkomen.

Eigenlijk is de benaming ‘brandweer’ achterhaald. De brandweer heeft tegenwoordig veel meer taken dan alleen het blussen van branden. Om te beginnen vervult de brandweer een belangrijke adviserende rol, wanneer veiligheid en preventie in het geding zijn. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van verkeersplannen of de opslag van gevaarlijke stoffen. Aanvragen voor bouw- en milieuvergunningen, maar ook bouwprojecten van de gemeente zelf, worden door de brandweer op veiligheidsaspecten gecontroleerd. Net als de bestaande situaties in de gemeente.

Verder zorgt de brandweer voor de inzet van personeel en materieel bij incidenten en calamiteiten. Niet alleen bij brand, maar ook (verkeers-) ongelukken en andere noodsituaties. En ook de eerste zorg voor eventuele slachtoffers is een onderdeel van het takenpakket.

De brandweerkazerne van Eemnes aan de Noordersingel

De brandweerkazerne van Eemnes aan de Noordersingel